Spółka Promenada z siedzibą w Międzyzdrojach posiada do wynajęcia lokale usługowe o funkcji handlowej, które stanowią część inwestycji realizowanej przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. Umowa najmu zostanie zawarta na 30 lat, licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie najemcy.

Czynsz najmu będzie wynosić 1000,- zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym.  Warunkiem zawarcia umowy najmu jest jednorazowa wpłata w wysokości: 120.000,- zł netto, tytułem zaliczki na poczet czynszu najmu, przy czym kwota wpłaty nie niższa niż 50% ww. zaliczki winna być uiszczona na rachunek bankowy Spółki po złożeniu oferty, zaś pozostała część zaliczki w terminie wskazanym w ofercie przez oferenta, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019r. Do ww. kwot zostanie doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce.

Wzorzec oferty można pobrać ze strony internetowej:  www.promenada-miedzyzdroje.pl w zakładce – Aktualności, ogłoszenie na najem lokali handlowych. 

Gastronomia

PROMENADA sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach posiada do wynajęcia lokal usługowy o funkcji gastronomicznej, który stanowi część inwestycji realizowanej na działce nr 255/2 przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach. Umowa najmu zostanie zawarta na 30 lat, licząc od dnia oddania przedmiotu najmu w posiadanie najemcy. Czynsz najmu będzie wynosić 1000,- zł netto za 1 metr kwadratowy powierzchni przedmiotu najmu w stosunku rocznym.

Warunkiem zawarcia umowy najmu jest jednorazowa wpłata w wysokości: 683.000,- zł netto, tytułem zaliczki na poczet czynszu najmu, przy czym kwota wpłaty 400.000,- zł ww. zaliczki winna być uiszczona na rachunek bankowy Spółki po złożeniu oferty, zaś pozostała część zaliczki w terminie wskazanym w ofercie przez oferenta, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019r. Do ww. kwot zostanie doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce.