Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o. ma szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości 512 tys. złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu „Rozbudowa i modernizacja instalacji tlenowej w Szpitalu w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o.”. Ostateczną decyzję podejmie w najbliższym czasie Minister Zdrowia.

Celem projektu jest usprawnienie procesu podaży tlenu medycznego dla pacjentów – od zbiorników do punktu odbioru. W dobie epidemii nieustannie występują braki w ciągłości dostaw tlenu medycznego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia świadczeniobiorców.

Obecne instalacje działają pod maksymalnym obciążeniem, a zużycie tlenu wzrosło prawie dziesięciokrotnie. Dzięki inwestycji polegającej na rozbudowie rozprężalni tlenu, modernizacji i dostosowaniu do przepisów sprężarkowi powietrza medycznego, montażu paneli gazowych na salach chorych oraz izbie, szpital osiągnie większą przepustowość tlenu, a tym samym będzie mógł udzielać jednocześnie świadczeń medycznych dla zwiększonej liczby pacjentów chorych na COVID-19 wymagających tlenoterapii.

Przeprowadzenie planowanej inwestycji to także zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów nieprzerwanego zabezpieczenia szpitala w tlen.

źródło:
Powiat Kamieński