Sześćdziesięciu nowych strażaków ochotniczej straży pożarnej z terenu całego powiatu przez dwa ostatnie dni minionego weekendu (14-15.04) przechodziły szkolenie w ramach jednoetapowego kursu podstawowego. Ćwiczenia odbywały się w grupach w Świętouściu. 

Ćwiczenia obejmowały zakres wiedzy podstawowej oraz ratownictwa technicznego. Rozkładanie linii gaśniczej, rozkładanie drabin ratowniczych, obsługa pił spalinowych, aparatów oddechowych czy czujników, zakładanie strojów typu nomex – to tylko kilka z zagadnień jakie poznawali nowy strażacy.

W ćwiczeniach w Świętościu brały udział wszystkie jednostki systemowe i pozasystemowe Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kamieńskiego.