Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, rozpoczęły się punktualnie o godzinie 12.00 mszą świętą „Za Ojczyznę”, która miała miejsce w kościele parafialnym pw. Św. Józefa. Tuż po niej nastąpił przemarsz pod Pomnik Zwycięstwa (znajdujący się przy ulicy Kaprala Koniecznego), gdzie odbyły się główne uroczystości. Zaplanowane na godzinę 13.20 złożenie kwiatów, wojskowa asysta oraz okolicznościowe wystąpienia, zgromadziły przy pomniku liczą grupę mieszkańców, przedstawicieli gminnych instytucji, poczty sztandarowe oraz gości.

Obraz na stronie 3maja2019_3.jpg

Przypomnieć należy, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą, a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych. Ich nadrzędnym celem była nie tylko znacząca zmiana w funkcjonowaniu państwa i nadanie mu całkowicie nowego kształtu (w zakresie kultury prawnej), ale też zwrócenie szerokiej uwagi na mieszkańców Rzeczypospolitej i ich rolę w kształtowaniu społecznego ładu.

Odniesienie do historii i okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miało miejsce w wystąpieniu Burmistrza Dziwnowa – Grzegorza Jóźwiaka. Mówiąc o roli, jaką odegrała w polskiej historii, podkreślił jej główne elementy, których celem było stworzenie silnego, respektującego prawo i szanującego mieszkańców państwa. Dużo uwagi poświecił także sytuacji obecnej, wskazując na potrzebę budowania jedności i dialogu, na szukanie obszarów, które mogą łączyć, tworząc przy tym fundament w budowaniu wzajemnego zaufania. Wspomniał także o tym, że te bardzo uniwersalne dążenia są tak samo istotne w lokalnych społecznościach, gdzie tworzenie wspólnoty, przy wszystkich różnicach, to kształtowanie lepszego jutra i budowanie lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń. W wystąpieniu burmistrza nie zabrakło też nawiązania do obchodzonej 1 maja tego roku, 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Uroczystości uzupełnił apel pamięci, a na ich zakończenie przedstawiciele gminnych władz, delegacje jednostek administracyjnych, szkół oraz mieszkańców, złożyły okolicznościowe wieńce i wiązanki. Ostatnim akcentem pierwszej części dzisiejszych obchodów, było złożenie przez gminną delegację kwiatów pod pomnikiem w Dziwnówku. Część popołudniową otworzyło przedstawienie teatralne, które z dużą pieczołowitością i zaangażowaniem, zostało przygotowane przez członków koła teatralnego „Zarembiacy” z dziwnowskiego Liceum Społecznego. Już sam tytuł: „Kościuszko – wolność jest w nas”, zakładał zabranie widzów w historyczną wyprawę do czasów przełomu XVIII i XIX wieku. Opowiadając o roli Tadeusza Kościuszki w historii Polski, o jego patriotyzmie i ponadczasowym przesłaniu, na które składały się jedność, wolność czy poszanowanie, przybliżono też tragiczny czas rozbiorów oraz niezłomnej walki o odzyskanie państwowości.

Obraz na stronie 3maja2019_36.jpgPodkreślić przy tym należy dużą dokładność historyczną, która stanowiła fundament całego przedstawiania oraz niemniejszą dbałość w zakresie doboru kostiumów jak i odtworzenia poszczególnych ról. Bez wątpienia, wszystkim biorącym udział w tym wydarzeniu należą się duże brawa.

Tuż po przedstawieniu rozpoczął się festyn charytatywny „Razem dla Maksia” (zorganizowany przez Liceum Społeczne), którego celem było wsparcie chłopca o imieniu Maksymilian, chorującego na czterokończynowe porażenie mózgowe.

Krzysztof Zawiliński