Gmina Świerzno nie przewiduje wsparcia strajkujących nauczycieli – informują w odpowiedzi na nasze zapytanie świerznowscy urzędnicy. Chodzi o możliwość spłaty potrąconego tytułem strajku wynagrodzenia w systemie ratalnym – począwszy od czerwca 2019 roku.

Podobnie jak w Powiecie, przewodnicząca lokalnych struktur ZNP Zofia Sobolewska wystąpiła do gminy Świerzno o umożliwienie spłaty potrąconego wynagrodzenia w systemie ratalnym (6 rat, począwszy od czerwca 2019). Gmina Świerzno nie przewiduje wsparcia strajkujących nauczycieli.

Temat wynagrodzenia w okresie strajku reguluje z kolei ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Z zapisów tego aktu prawnego jasno wynika, że strajkujący pracownik w czasie protestu co prawda zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i inne uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, ale nie otrzymuje wynagrodzenia. Idąc dalej za przepisami, kwota za czas strajku powinna być potrącona w całości w miesiącu bezpośrednio następującym po tym, w którym miał miejsce protest, czyli w przypadku nauczycieli dotyczy to majowej pensji. Niektórzy nauczyciele mogli stracić nawet około 1000 złotych.