Rada Gminy Świerzno podjęła dziś (27.02) decyzję w sprawie emisji 1,7 mln złotych obligacji komunalnych. Wyemitowanie obligacji zostało jeszcze zaplanowane w poprzedniej kadencji. Są one niezbędne do pokrycia deficytu jaki powstał w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Dotychczas gmina Świerzno zrealizowała trzy emisje obligacji. Zobowiązania na koniec 2018 roku wynosiły 5,25 mln złotych. Dzisiejsza emisja obligacji o wartości 1,7 mln złotych zostanie wykupiona do 2030 roku.