Umowy na modernizację dróg podpisane. Gminy Świerzno, Wolin oraz Powiat Kamieński otrzymają łącznie ponad 600 tysięcy złotych. Środki na inwestycje udzielane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 

To najdłużej realizowany program w Urzędzie Marszałkowski. Trwa od 1999 roku, w tym czasie wydaliśmy z budżetu województwa 75 mln złotych co skutkowało przebudową 920 odcinków dróg o łącznej długości 1300 kilometrów. W tym roku przeznaczyliśmy na to w budżecie ponad 6 mln złotych. Zamierzamy przebudować ponad 50 kilometrów dróg – podkreślił wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Gmina Wolin przebuduje blisko kilometrowy odcinek drogi w Zagórzu (otrzyma na ten cel 10 tys. złotych), a gmina Świerzno ponad 2 kilometry między Duniewem a Krzemykowem (Gmina otrzyma na ten cel 337 tys. zł). Środki z Urzędu Marszałkowskiego pomogą także powiatowi kamieńskiemu w modernizacji kilometra drogi na odcinku Kłęby-Włodzisław (Dofinansowanie 300 tys. zł).

W tym roku, jeżeli chodzi o gminę Wolin wsparcie jest stosunkowo symboliczne, ale wynika z tego, że Powiat Kamieński mocno finansowo wsparł inwestycję, a my dajemy dofinansowanie liczone do wkładu własnego, który w tym przypadku wynosi 80 tys. złotych – zaznaczył wicemarszałek.

Dofinansowania w województwie rozpoczynają się od 10%, najwyższe wynosi 25%. Jak dodaje Jarosław Rzepa środki, które nie zostaną wykorzystane przez samorządy mogą trafić np. do Świerzna czy Powiatu Kamieńskiego i powiększyć pulę dofinansowania. – Warto być cierpliwym, czekać na aneks. Powiat Kamieński w ubiegłym roku ostatecznie otrzymał blisko 50% dofinansowania na przebudowę drogi Skarchowo – Dusin. Zachęcam więc do cierpliwego czekania np. gminę Świerzno.