Tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia przebiega pod hasłem  Zdrowie dla wszystkich”. Taką ideę Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC) promuje od lat Światowa  Organizacja Zdrowia (WHO). Bo tylko stan pełnego fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie. Ten doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów oraz motyw przewodni we wspieraniu krajów w dążeniu do niego.

Wizja zdrowia dla wszystkich przyświeca od ponad siedemdziesięciu lat działalności Światowej Organizacji Zdrowia, zwłaszcza, że co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych. Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni. Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako „katastrofalne wydatki”. Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne.

7 kwietnia w Światowym Dniu Zdrowia WHO zwraca uwagę na potrzebę powszechności ubezpieczeń zdrowotnych, które powinny polegać na zapewnieniu, wszystkim ludzie uzyskania wysokiej jakości usług medycznych, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych. Podkreśla się, że nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem
a innymi potrzebami życiowymi.

Rola powszechnej opieki zdrowotnej jest nie do przecenienia, a inwestycja w nią to inwestycja de facto w kapitał ludzki. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie oraz wsparcie finansowe sprzyja poprawie zdrowia obywateli, ale i oczekiwanej długości życia. Ponadto chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

W 2018 roku celem kampanii w ramach Światowego Dnia Zdrowia jest inspirowanie, motywowanie i doradzanie podmiotom związanym z powszechną opieką zdrowotną, aby powzięły odpowiednie działania sprzyjające powszechnej opiece zdrowotnej. Podkreślanie wpływu decydentów politycznych na procesy zmierzające do poprawy i rozszerzenia dostępności opieki, poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz zredukowania konieczności odpłatności z własnej kieszeni.

Według przesłania Światowego Dnia Zdrowia nie ma uniwersalnych rozwiązań, jednak każdy kraj może coś zrobić by poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej. Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich. UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów. Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC.

Iwona Budrewicz
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Kamieniu Pomorskim