Uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kamieniu Pomorskim uzyskali najwyższe wyniki w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Laureatami zostali: Julia Zielińska kl. II c w konkursie polonistycznym-opiekunem jest pani Ilona Świderska, Filip Karpiński kl. III b jest podwójnym laureatem, w konkursie wiedzy o społeczeństwie –opiekunem jest pani Marta Niekowal i w konkursie historycznym- opiekunem jest pani Kamila Podgórska. Mamy także dwoje finalistów: Roksanę Mazur kl. III d w konkursie polonistycznym-opiekunem jest pani Ilona Świderska i Miłosza Sobola kl. III c w konkursie z języka angielskiego –opiekunem jest pani Katarzyna Szymańska. Należy podkreślić fakt, iż nasi uczniowie zdobyli najwięcej tytułów laureatów konkursów przedmiotowych w naszym powiecie. W nagrodę zostaną zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego i otrzymają z niej maksymalną ilość punktów.

Gratulacje!
Renata Krasuska