Na terenie gminy Świerzno rozpoczęły się właśnie zebrania sprawozdawcze z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych za 2017 rok podczas których członkowie Zarządu przedstawiają osiągnięcia oraz sukcesy swoich jednostek a także prezentują sprzęt zakupiony w ostatnim okresie sprawozdawczym wskazując formy jego pozyskania.

W zebraniu, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Stuchowie uczestniczył z-ca komendanta Powiatowego PSP w Kamieniu pom. Kpt. Robert Cyburt a także członkowie Zarządu Powiatowego z Kamienia Pomorskiego oraz członkowie Zarządu Gminnego ze Świerzna. W trakcie spotkania usłyszeliśmy miłe i krzepiące słowa wypowiedziane przez z-cę komendanta PSP skierowane do druhów z OSP ze Stuchowa.

Ponadto kpt. Cyburt poinformował o nowych programach finansowania i wspierania jednostek OSP które realizowane są przez MSWIA . Program ten oferowany jest dla jednostek OSP nie będących w KSRG. Podczas spotkania członkinie MDP ŻUCZKI ze Stuchowa. „za wzorową postawę godną naśladowania oraz działanie mające pozytywny wpływ na wizerunek jednostki OSP Stuchowo” zostały uhonorowane statuetką „Wzorowy Strażak” oraz dyplomem.

źródło: OSP Stuchowo