Senat jednogłośnie przyjął z poprawkami projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadza m.in. świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP. Zgodnie z poprawką Senatu, należałoby się ono po 20 latach brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych zarówno w przypadku kobiet jak i mężczyzn.

Projekt zakłada m.in., że świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Projekt zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Za przyjęciem ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek opowiedziało się 99 senatorów. Nikt nie był przeciwny, ani nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej senatorowie przegłosowali szereg poprawek zgłoszonych przez senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wśród przyjętych poprawek znalazła się ta mówiąca o zmianie liczby lat brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych, które są potrzebne do otrzymania świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP. Dzięki poprawce strażacy otrzymaliby świadczenie po 20 latach w przypadku kobiet, jak i mężczyzn (wcześniej po 25 latach). Ustawa konsoliduje uregulowania dotyczące relacji między OSP, jednostkami samorządu terytorialnego a administracją rządową. Ponadto zrównuje w kontekście świadczeń status strażaków należących do OSP i strażaków przynależnych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Ustawa wróci teraz do Sejmu w celu rozpatrzenia propozycji Senatu.

Projekt o ochotniczych strażach pożarnych zakłada m.in., że świadczenie ratownicze będzie wypłacane w wysokości 200 zł miesięcznie przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA po osiągnięciu 65. roku życia (w przypadku mężczyzn) oraz 60. roku życia (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa nie będzie wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP. Świadczenie przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR).

Projekt zakłada również wprowadzenie legitymacji strażaka ochotnika, która będzie umożliwiała korzystanie ze zniżek. Wzmocniona zostanie także ochrona prawna druhów ochotników. Uregulowane zostały też kwestie odszkodowań dla strażaków ratowników OSP i ich rodzin. Dotyczy to sytuacji uszczerbku na zdrowiu lub śmierci strażaka ratownika OSP lub poniesienia szkody w mieniu w związku z udziałem w działaniach ratowniczych. Projekt wprowadza również możliwość rozliczenia przez jednostki OSP kosztów dostaw energii elektrycznej według najkorzystniejszej taryfy.

Zgodnie z projektem zasłużonym druhom OSP prezydent RP będzie mógł nadać Krzyż św. Floriana. Z rąk ministra spraw wewnętrznych strażacy OSP otrzymywać będą wyróżnienia w postaci Odznaki Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej”.