Syrena alarmowa nie “wyje” a jednak druhny i druhowie z OSP są w akcji. Dzięki współpracy OSP Lubin, OSP Międzyzdroje oraz OSP Dargobądz udało się przeszkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy kolejnych mieszkańców powiatu kamieńskiego.
Członkowie OSP Lubin oraz OSP Dargobądz w dniu 21.09.2018r. udzielili w Świetlicy Wiejskiej w Dargobądzu ponad 20 osobom instruktażu pierwszej pomocy. Wszyscy obecni z wielkim zaangażowaniem i skupieniem uczestniczyli w pokazie. Każdy uczestnik otrzymał osobistą apteczkę pierwszej pomocy a na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej przekazaliśmy apteczkę przemysłową.
27.09.2018r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie przeprowadzili szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wśród pracowników Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Pracownicy Schroniska mieli okazję przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową na ludzkim fantomie, ułożyć poszkodowaną osobę w pozycji bezpiecznej, prawidłowo opatrzyć różnego typu rany oraz dowiedzieli się jak postępować z osobą, która się zakrztusiła. uczestnicy szkolenia otrzymali osobiste apteczki pierwszej pomocy, dla Schroniska przekazano apteczkę przemysłową.
29.09.2018r. druhowie z OSP Międzyzdroje przeszkolili osiem drużyn zuchów i harcerzy ZHP z Dziwnowa, Międzyzdrojów, Świnoujścia i Wolina w ramach Harcerskiego Startu Hufca Ziemi Wolińskiej ZHP prowadzonego przez komendanta X Szczepu „Gniazdo” pwd. Tomasza Rychłowskiego. Kilkudziesięciu zuchów i harcerzy otrzymało osobiste apteczki pierwszej pomocy za aktywny udział w szkoleniu.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubinie 15.10.2018r. w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Międzyzdrojach oraz w dniu 17.10.2018r. w Przedszkolu w Wapnicy przeprowadzili szkolenie w zakresie pierwszej pomocy wśród dzieci i pracowników. Dzieci mogły zobaczyć wyposażenie torby medycznej oraz same poćwiczyć na fantomie czynności z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dużą ciekawość wzbudził ubiór strażaka wraz z założeniem aparatu powietrznego oraz wyposażenie samochodu. Obie placówki otrzymały od nas apteczki przemysłowe a każdy uczestnik szkolenia otrzymał osobistą apteczkę pierwszej pomocy. Takie spotkanie ma na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.
Szkolenia zrealizowano w ramach projektu „URATUJ MNIE”, zadania publicznego dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Społecznik – Program Marszałkowski.
W imieniu OSP Lubin
Artur Kubasik i Mariusz Samołyk