10 października 2019 roku w m-ści Gacko (k. Mechowa) odbyły się ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Golczewo: OSP Golczewo, OSP Wysoka Kamieńska, OSP Kretlewo, OSP Mechowo, OSP Kozielice, OSP Kłęby. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności związanych z zaopatrzeniem wodnym na rozległym terenie. 

Zakres i cel ćwiczenia został przedstawiony dowódcom sekcji przez koordynatora ćwiczeń z PSP Kamień Pomorski – kpt. Michała Wiaderskiego, po czym poszczególne jednostki przystąpiły do działania. Celem ćwiczenia było zachowanie ciągłości zasilania w wodę oraz poprawna komunikacja radiowa na poszczególnych odcinkach bojowych. Po zakończeniu ćwiczeń, przy wspólnym ognisku omówiono przebieg ćwiczeń oraz wnioski.

Dla strażaków ochotników z Gminy Golczewo to będzie pracowita jesień – w miesiącu listopadzie będą szkolić się na kursie dowódców akcji organizowanym przez PSP Kamień Pomorski, natomiast na przełomie listopada i grudnia około 30 strażaków będzie uczestniczyć w kurskie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przemaldo