To dzięki działaniu takich lokalnych liderów jak sołtysi oraz wsparciu środków wojewódzkich, w ich małych miejscowościach można realizować potrzebne wszystkim inicjatywy. Dzięki sołtys Wandzie Balbus, strażacy Ochotnicy z Mechowa mają nowy podjazd do swojej remizy. Środki na ten cel zostały przydzielone z grantów sołeckich czyli konkursu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

OSP Mechowo to jeden z 180 podmiotów, które może cieszyć się pieniędzmi przyznanymi w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2018”.

Granty Sołeckie to konkurs mający wyróżniać sołectwa, podejmujące wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym. W tej edycji zgłoszonych zostało 559 projektów na łączną kwotę blisko 7 mln zł, z wnioskowaną kwotą wsparcia ok. 5,5 mln zł.