22 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszego województwa uzyskało wsparcie w ramach 6. edycji programu Mały Strażak. Do kolejnych Ochotniczych Straży Pożarnych trafiły agregaty, pilarki, ubrania i hełmy, niezbędne w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego. 

Dofinansowanie przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w naszym Powiecie trafiło do: OSP Kozielice – 8000 zł, Ochotnicza Straż Pożarna Jarszewo – 8000 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzywodziu – 8000 zł, OSP w Dargobądzu – 7939 zł.

Program Mały Strażak umożliwia jednostkom OSP zakup potrzebnego sprzętu podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Łącznie w tegorocznych edycjach programu z dofinansowania w kwocie prawie 1,7 mln zł skorzystały 173 jednostki OSP z zachodniopomorskiego.

W przekazania umów dofinansowania wzięli udział prezes WFOŚiGW Szczecin Marek Andrzej Subocz, Poseł Leszek Dobrzyński oraz Komendant Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie nadbrygadier Jarosław Tomczyk oraz wiceprezesi Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie dh Szymon Waligóra oraz dh Krzysztof Paluch. Wszyscy zgodnie podkreślili jak ważną rolę pełnią OSP w akcjach ratowniczych, gdzie okazane wparcie jest niezwykle ważne.