Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie wzbogaci się o pojazd typu ATV. Już w czerwcu tego roku do jednostki OSP Kołczewo trafi fabrycznie nowy pojazd typu ATV (QUAD) Yamaha Kodiak 700, wraz z przyczepą do transportu, który zwiększy potencjał ratowniczy Jednostki w zakresie działań ratowniczych odbywających się w terenie trudno dostępnym oraz działań wodno-powodziowych, a także umożliwi współdziałanie ze Strażą Rybacką i innymi instytucjami, w celu podjęcia walki z kłusownictwem.

Zakup pojazdu okazał się możliwy dzięki realizacji programu „Zakup specjalistycznego pojazdu typu ATV dla Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołczewie w celu zwiększenia potencjału ratowniczego oraz umożliwienia przeciwdziałaniu kłusownictwu.”,   dofinansowanego ze środków finansowych na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.