20 złotych za godzinę udziału w akcji, 10 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu. Rada Miejska w Golczewie zajmie się propozycją dotyczącą zmiany wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych z gminy Golczewo. 

Obecnie w gminie Golczewo obowiązuje uchwała podjęta przez Radę Miejską w 2009 roku. Na jej mocy strażacy ochotnicy otrzymują 14,59 zł ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz 9,84 zł za udział w szkoleniu.

Podwyżka ma zachęcić młodzież do wstępowania w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej.