Program szkolenia KPP obejmował 66 godzin z czego 25 godzin kursu to zajęcia teoretyczne a 41 godzin to zajęcia praktyczne. Szkolenie zakończone było egzaminem państwowym, składającym się z formy pisemnej i praktycznej. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa i udzielenia w sposób profesjonalny pomocy przedmedycznej. Szkolenie prowadzone było przez ratowników medycznych mających akceptację konsultanta wojewódzkiego ds. ratownictwa medycznego (zgodnie z rozporządzeniem).

Podczas kursu strażacy zapoznali się z najnowszymi wytycznymi dot. udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, mieli również sposobność ćwiczyć swoje umiejętności praktyczne na specjalistycznym sprzęcie udostępnionym przez organizatora kursu. Wiedza ta jest niezbędna w przeprowadzanych akcjach ratowniczych przy udziale strażaków-ochotników. W szczególności dlatego, że to właśnie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych najczęściej przybywają jako pierwsze na miejsce zdarzenia i to strażacy jako piersi udzielają pomocy i wsparcia osobą poszkodowanym w wypadkach.

Nabyte uprawnienia ważne są przez trzy lata od chwili wydania a po upływie tego okresu ratownik obligatoryjnie przystępuje do recertyfikacji i szkolenia a także składa egzamin państwowy przed powołaną komisją.

UG w Świerznie