Sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości to prawdziwa uczta dla matematyka. I to nie tylko dlatego, że żeby skorzystać ze świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, trzeba dobrze liczyć. Jeśli przekroczymy 800 złotych na osobę w rodzinie lub 1200 (jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna), tracimy prawo do 500 plus. W gminie Kamień Pomorski dotyczy to 24 osób, które od 2016 roku nienależnie pobrały blisko 62 tys. złotych. 

Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego to dla wielu rodzin problem o wiele poważniejszy niż odmowna decyzja o jego przyznaniu. Pieniądze przyjąć i wydać jest łatwo.

Często wynika to z niedoczytania decyzji, która dalej nie jest analizowana. Klienci są zobowiązani poinformować nas o każdej zmianie, mamy dobrze sprawdzający system świadczeń z różnych instytucji. Weryfikujemy informacje, które do nas docierają i stąd wychodzą niezbyt miłe sytuacje dotyczące zwrotu świadczeń. Są to spore kwoty, sporo jest odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mimo wszystko staramy się pójść na rękę mieszkańcom i rozkładać płatności – mówi dyrektor kamieńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W gminie Kamień Pomorski problem dotyczy 24 osób, które nienależnie pobrały świadczenie. Łączna kwota należności sięga 62 tys. złotych. Jednej z rodzin udało się w ten sposób uzyskać 7 tys. złotych.