W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe w naszym województwie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kamieniu Pomorskim przeprowadzili cykl pogadanek w szkołach na terenie powiatu kamieńskiego.

Tematyką rozmów były zasady bezpiecznego zachowania się podczas zimy i ferii zimowych.W szczególności omówiono zasady bezpiecznego korzystania z lodowisk powstałych na naturalnych akwenach.W związku z okresem grzewczym omówiono zasady bezpiecznego użytkowania oraz zagrożenia jakie niesie użytkowanie urządzeń grzewczych  stałopalnych i gazowych.

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się o zasadach korzystania z podręcznego sprzętu gaśniczego,bezpiecznej ewakuacji w stanie zagrożenia oraz przypomniano o najważniejszych numerach alarmowych.

opracowanie:
kpt.Michał Wiaderski