Emilia Szczeblewska żegna się ze stanowiskiem. Na mocy porozumienia zawartego z nowym wójtem Radosławem Drozdowiczem, była sekretarz została inspektorem do spraw kadr i dalej poprowadzi Urząd Stanu Cywilnego Gminy Świerzno.

Emilia Szczeblewska pełniła swoją funkcję przez ostatnie 8 lat przy byłym wójcie. Z Urzędu Stanu Cywilnego trafiła na stanowisko sekretarza po zdobyciu mandatu radnej w 2010 roku. Jako że były wójt nie powoływał zastępcy do czasu wyborczej przegranej Krzysztofa Atrasa była ona drugą najważniejszą osobą w Urzędzie.