Poznaliśmy władze stowarzyszenia działającego na rzecz szpitala w Kamieniu Pomorskim. W trakcie spotkania założycielskiego zdecydowano, że podmiotem, który będzie wspierał działalność i promocję zdrowia i profilaktyki zdrowotnej pokieruje Wacław Misiuro.

Głównym celem stowarzyszenia będzie m. in. wspieranie działalności i promocji szpitala oraz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa ma możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, niż budżety jednostek samorządu terytorialnego.  Ważnym elementem działalności stowarzyszenia będzie współpraca ludzi z różnych środowisk, którzy wykazują duże zainteresowanie usługami szpitala i jego rozwojem.

W trackie spotkania założycielskiego zdecydowano, że Prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kamieniu Pomorskim został Wacław Misiuro. Pozostałymi członkami Zarządu są: Dorota Jędrzejewska – Motyka i Waldemar Taranowicz.Zarząd Stowarzyszenia zachęca wszystkich chętnych do wspólnej pracy na rzecz szpitala oraz do wstąpienia w szeregi organizacji. Więcej informacji na ten temat udziela Prezes Stowarzyszenia, z którym można skontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer: 506 179 445czytamy w komunikacie prasowym.

Powiat kamieński utworzył spółkę – Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o., która przejęła działalność leczniczą od EMC Instytut Medyczny S.A. i od 1 marca 2021 r. prowadzi szpital. Oferta lecznicza szpitala w Kamieniu Pomorskim skierowana jest do mieszkańców powiatu kamieńskiego oraz gości odwiedzających nasz region.