Gmina Kamień Pomorski informuje, że w dniu 9 sierpnia br. będą kontynuowane roboty bitumiczne ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim.

Harmonogram prac bitumicznych:
9.08.2021 r. – ul. Jedności Narodowej
10.08.2021 r. – ul. Jedności Narodowej, rondo ul. Dworcowa i odcinek do wjazdu do NETTO ( dojazd do sklepu od ul. Zdrojowej)
11.08.2021 r. – ul. Dworcowa na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Mieszka I
12.08.2021 r. – ul. Jedności Narodowej
13.08.2021 – ul. Dworcowa na odcinku od sklepu NETTO i ul. Zdrojowa

Prosimy o tymczasowe przestawienie aut z miejsc prowadzenia robót bitumicznych. W miarę postępu prac ulicę będą udostępniane dla ruchu samochodowego. Prosimy o wykazanie zrozumienia i stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu. Osoba do kontaktu ze strony Gminy Kamień Pomorski – Tadeusz Konopacki Kierownik Referatu PIGK tel.91 38 23 959, Małgorzata Sikorska Inspektor Referatu PIGK – 91 38 23 969.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia, które mogą wyniknąć w toku realizacji prac.

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szefliński
Zastępca Burmistrza