Nowego gospodarza znalazły wystawione do najmu i dzierżawy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie nieruchomości w Buniewicach, gdzie jeszcze do niedawna funkcjonowały areszt śledczy oraz ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy Służby Więziennej. Ich użytkownikiem będzie Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim.

Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie Jan Białkowski nie ukrywa zadowolenia z takiego rozstrzygnięcia. – Przypuszczaliśmy, że do przetargu mogą przystąpić organizacje pożytku publicznego – przyznaje Jan Białkowski. – Cieszę się tym bardziej, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Kamieniu Pomorskim jest organizacją, która od wielu lat z dużym powodzeniem działa na rzecz osób wymagających szczególnej pomocy i opieki.

Oficjalne przekazanie nieruchomości na rzecz stowarzyszenia planowane jest w dniu 20 lipca br.