Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie nowych stawek opłat, jakie będą obowiązywały na cmentarzach komunalnych w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie. 

Obniżenie cen za usługi na cmentarzach komunalnych w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie jest wynikiem wielu analiz oraz inwestycji, których realizację rozpoczęliśmy w roku bieżącym. Ktoś mógłby powiedzieć, że nie rozumie obniżenie stawek i równocześnie realizację inwestycji. Po pierwsze to efekt rozmów oraz uwag mieszkańców, po drugie uzyskaliśmy niezbędne pozwolenia i decyzje dla rozbudowy cmentarza co pozwoli na zwiększenie ilości miejsc oraz jakości świadczonych usługmówi Burmistrz Stanisław Kuryłło.