Powiat Kamieński szuka sposobów na pozyskanie dodatkowych środków. Jak wynika z pisma rozesłanego do okolicznych samorządów, chciałby on, aby gminy włączyły się w inicjatywę „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kamieniu Pomorskim. To kolejne podejście do uzyskania funduszy od gmin – ostatnie, jeszcze przed utworzeniem nowego podmiotu zakończyło się fiaskiem. 

Powiat Kamieński w lutym utworzył Spółkę – Szpital w Kamieniu Pomorskim, która prowadzi działalność leczniczą od 1 marca 2021 roku. Działalność lecznicza szpitala skierowana jest do mieszkańców Powiatu Kamieńskiego oraz gości odwiedzających Nasz region. Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców, zależy nam na wspieraniu działalności medycznej i diagnostycznej szpitala w Kamieniu Pomorskim – pisze Starosta Kamieński.

Jak czytamy w piśmie, głównym celem stowarzyszenia byłoby poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego szpitala. Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa ma możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł, niż budżet samorządu terytorialnego. Ważnym elementem działalności stowarzyszenia byłoby pozyskanie nowych kontraktów leczniczych, zwiększenia dostępności usług medycznych dla pacjentów, pomoc zarządowi szpitala w jego działaniach na rzecz rozwoju placówki, poprawa warunków leczenia w szpitalu w Kamieniu Pomorskim.

– Powołanie Stowarzyszenia planowane jest w maju jako wspólna inicjatywa Starosty Kamieńskiego, burmistrzów i wójta z terenu Powiatu Kamieńskiego. W związku z powyższym zachęcam do uczestnictwa w tworzeniu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kamieniu Pomorskim. Pana zaangażowanie, będzie docenione jako działanie na rzecz wspierania mieszkańców Naszej małej ojczyzny. Jednocześnie zwracam się z prośbą o wytypowanie kandydata, reprezentanta gminy, do zasiadania we władzach stowarzyszenia – kończy Starosta.