Teren oznaczony symbolem P-II. Teren przeznaczony pod lokalizację obiektów przemysłowych, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów, działalności gospodarczej, magazynowej, składowej oraz produkcyjnej, a zatem działka nr 29/4 jest przeznaczona na cele inne niż rolne w miejscowym planie zagospodarowania. Wszystkie media. 794 602 918