Pistolet ASG Umarex, 10 naboi gazu, ponad 50 kulek i kabura
Cena 300,-. 692210363