Z wielką przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego, polegającego na przebudowie golczewskiej instytucji. 

Wniosek, złożony z początkiem bieżącego roku, został pozytywnie oceniony i przyjęty do wsparcia finansowego z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. W październiku br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie została podpisana umowa na realizację zadania. 

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonalności pomieszczeń infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lub terytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR. Przebudowa w ramach projektu pozwoli na dostosowanie golczewskiej instytucji do systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i jednocześnie poprawi walory użytkowe obiektu. 

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Golczewie” jest realizowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.