Konwent burmistrzów i wójta powiatu kamieńskiego oraz Zarząd Powiatu Kamieńskiego zapraszają wszystkich chętnych do stworzenia inicjatywy w postaci powołania Stowarzyszenia działającego na rzecz szpitala w Kamieniu Pomorskim. Powiat kamieński utworzył spółkę – Szpital w Kamieniu Pomorskim Sp. z o.o., która przejęła działalność leczniczą od EMC Instytut Medyczny S.A. i od 1 marca 2021 r. prowadzi szpital. Oferta lecznicza szpitala w Kamieniu Pomorskim skierowana jest do mieszkańców powiatu kamieńskiego oraz gości odwiedzających nasz region.

Głównym celem stowarzyszenia będzie m. in. wspieranie działalności i promocji szpitala oraz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Stowarzyszenie, jako organizacja pozarządowa ma możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł, niż budżety jednostek samorządu terytorialnego.  Ważnym elementem działalności stowarzyszenia będzie współpraca ludzi z różnych środowisk, którzy wykazują duże zainteresowanie usługami szpitala i jego rozwojem.

W związku z powyższym zapraszamy  wszystkich chętnych na zebranie założycielskie, które odbędzie się 4 sierpnia 2021 r. o godz. 16.30 w sali gastronomicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej 7A.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim pod numerem telefonu: 91 3823914

Statut Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Kamieniu Pomorskim