Jak rozwiązywać problemy czy w jaki sposób motywować mieszkańców obszarów wiejskich do wspólnego działania? Jak dobrze przygotować się do wystąpienia publicznego?  Na te i wiele innych pytań sołtysi uzyskają odpowiedzi podczas cyklu spotkań informacyjno – szkoleniowych, organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Najbliższe odbędzie się w dniach 25-26 listopada w Łukęcinie.

– Dbałość o Pomorze Zachodnie to troska nas wszystkich. Szczególna rola w tym zadaniu należy do sołtysów i liderów wsi oraz ich mieszkańców. Lokalni liderzy są blisko życia ludzi, ich radości i problemów. To właśnie z myślą o nich Urząd Marszałkowski po raz siódmy organizuje cykl spotkań „Akademia sołtysa” – mówił wicemarszałek Olgierd Kustosz.

W tym roku w ramach „Akademii sołtysa” zaplanowano trzy spotkania, wszystkie w Łukęcinie. Pierwsze z nich odbyło się w terminie 4-5 listopada, a kolejne dwa zaplanowane są na 25-26 listopada oraz 2-3 grudnia. Główni adresaci to sołtysi, ale uczestnikami są także członkowie rad sołeckich lub inne osoby zaangażowane społecznie.

Tegoroczny program poświęcony jest kwestiom społecznym. Podczas pierwszego dnia uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się do dobrego expose, poznają praktyczne techniki wystąpień publicznych oraz rolę mediów społecznościowych w skutecznej komunikacji. Zdobędą także wiedzę w zakresie motywowania do działania mieszkańców obszarów wiejskich, podejmowania wspólnych działań, nabywania umiejętności w kreowaniu i zachęcaniu do współpracy. Wykłady i ćwiczenia z uczestnikami prowadzi w tym dniu trener i coach Natalia Prokaziuk.

Na drugi dzień zaplanowane są rozmowy na temat wdrażanych przez Samorząd Województwa programów oraz realizowanych konkursów, w których można pozyskać środki na realizację sołeckich zamierzeń, takich jak „Granty sołeckie” czy „Piękna zachodniopomorska wieś”.

Ubiegłoroczne edycje poświęcone były m.in. tematyce zarządzania wsią, profilaktyce przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej, a także kwestiom społecznym. Dotyczyły również środowiska, klimatu i ekologii.