Spółka Nowe Centrum zrealizuje budowę sieci wodociągowej, deszczowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż projektowanych ciągów dróg wewnętrznych planowanej zabudowy kwartału ulic Komunalnej, Niepodległości, Nowomyśliwskiej i Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach. 

Inwestycja prowadzona będzie w połączeniu z branżą drogową i architektoniczną w zakresie których jest określenie linii rozgraniczających jezdnie, chodniki i pobocza gruntowe oraz likwidacja istniejącego uzbrojenia terenu oraz wycinka drzew.

Projekt obejmuje wykonanie sieci wraz z uzbrojeniem tj. zasuwami, hydrantami do płukania sieci, studniami, separatorami, osadnikami i wpustami ulicznymi.