Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zdrój” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy ul. Strzeleckiej 1 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Nowy prezes powinien wykazać się m.in. kierunkowym wykształceniem wyższym, co najmniej 10 – letnim stażem pracy w tym minimum 5 – letnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych. Czego jeszcze oczekuje Rada? Przeczytajcie!