W Urzędzie Gminy w Świerznie w dniu 4 października br. odbyło się oficjalne przekazanie specjalistycznego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy Świerzno.

W ramach dofinansowania jednostki OSP Gostyń, OSP Stuchowo oraz OSP Świerzno otrzymały: torbę ratowniczą PSP-R1 wraz z szynami Karmera i deską ortopedyczną, 2 automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED, cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych, osłonę poszkodowanego oraz zestaw poduszek pneumatycznych do podnoszenia.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Pozyskano środki finansowe w kwocie 28.985 zł, przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości 1% wartości zadania.

źródło:
UG w Świerznie