Kolejną z inwestycji, w Gminie Dziwnów, które są obecnie realizowane, jest przebudowa ulicy Spacerowej w Łukęcinie.

Aktualnie trwają prace przygotowawcze oraz roboty ziemne związane z budową przyległego do jezdni pasa komunikacyjnego.

W jego ramach ma powstać ciąg pieszy oraz ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem ulicznym. Wartość całej inwestycji to łącznie 2.19 mln zł, gdzie z funduszy Polskiego Ładu uzyskano dofinansowanie w wysokości 1.87 mln zł.