Prokurator Rejonowy w Kamieniu Pomorskim skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu m.in. o spowodowanie śmiertelnego zatrucia preparatem chemicznym o działaniu gryzoniobójczym kilkunastomiesięcznego dziecka oraz spowodowanie u dwójki innych pokrzywdzonych – rodziców dziecka –  lekkiego zatrucia.

Do zdarzenia doszło w dniu 24 grudnia 2020 r. w Kamieniu Pomorskim. Podejrzany tego dnia rozłożył na klatce schodowej mieszkalnego budynku uprzednio zakupiony od ustalonej osoby poza punktem sprzedaży preparat gryzoniobójczy, bez oryginalnego opakowania producenta oraz instrukcji bezpiecznego użycia preparatu. O powyższym nie poinformował mieszkańców budynku. Jak ustalono w toku prowadzonego śledztwa preparat ten, przeznaczony był do stosowania przez osoby, które ukończyły specjalistyczne szkolenie, którego podejrzany nie przeszedł. Nadto z uwagi na znajdujący się w jego składzie i uwalniający w kontakcie z powietrzem fosforowodór był on przeznaczony do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach gazoszczelnych, niezamieszkałych przez ludzi.

Dzień później (25 grudnia 2020 roku) przebywający w swoich mieszkaniach mieszkańcy budynku przy ul. Moniuszki w Kamieniu Pomorskim poczuli intensywny zapach, natomiast kilku z nich miało dolegliwości chorobowe charakterystyczne dla zatrucia. Z uwagi na powyższe wezwano służby ratunkowe, a trójkę pokrzywdzonych zabrano do szpitala. Pomimo udzielenia pomocy medycznej małoletni pokrzywdzonych zmarł.

Jako bezpośrednią przyczynę jego zgonu biegły wskazał zatrucie fosforowodorem. U dwójki innych pokrzywdzonych, na skutek rozprzestrzeniania się substancji trującej doszło do lekkiego zatrucia, trwającego nie dłużej niż 7 dni. Jednocześnie w ocenie biegłego rozłożony przez podejrzanego preparat gryzoniobójczy zagrażał życiu jedenastu  osób przebywających w tym czasie w budynku.

Podejrzany 56 – latek nie był w przeszłości karany. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz złożył wyjaśnienia. W toku prowadzonego postępowania prokurator dokonał na mieniu podejrzanego zabezpieczenia majątkowego. Aktualnie za zarzucane podejrzanym przestępstwo m.in. na podstawie art. 163 §  1 pkt 3 kk  grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

źródło:
Prokuratura Okręgowa w Szczecinie