Dwudniowa konferencja pt. „ W Kręgu troski o siebie i innych – godna opieka nad osobami starszymi w rodzinie”  odbyła się w dniach 30.11.- 1.12.2018 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego . W programie wystąpiła dr hab. Beata Bugajska z wykładem pt. „Wsparcie opiekunów rodzinnych osób chorych na chorobę Alzheimera – rozwiązania wdrażane w Szczecinie”. Wystąpił także dr Rafał Iwański z wykładem pt. „Sołeczno – ekonomiczne konteksty opieki paliatywnej i hospicyjnej”, ciekawy wykład na temat „Wsparcie psychologiczne w chorobie” przeprowadziła mgr Paulina Jastrzębska. Uzupełnieniem wiedzy były warsztaty pt.” Jak poradzić  w sytuacji zagrożenia życia?” – dr Paweł Wysokiński, kolejne warsztaty z zakresu pielęgnacji z osobą niesamodzielną przeprowadziła mgr Katarzyna Czajkowska ambasador projektu „Damy Radę”. Ciekawe warsztaty były mgr Kamili Przennej pt. „ Jak sobie radzić ze stresem w codziennym życiu”.

Był też czas na wymianę dobrych praktyk, aktualnych problemów a także podejmowanych działań w  Partnerstwie na rzecz Aktywności Seniorów. W ramach integracji wieczór spędziliśmy w Filharmonii Szczecińskiej podczas koncertu Symfonicznego: Beethoven – Heydn – Mendelssohn .

Drugi dzień  Forum otworzyła prof. dr hab. Barbara Kromolicka – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów,  Pracowników i Przyjaciół Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego „Razem” .  Uczestniczyliśmy w bardzo interesującym wykładzie na temat „Mózg człowieka – człowiek mózg” prof. dr hab. Ireneusza Kojdera z PAM,   dopełnieniem był wykład pt. „Pułapki samotności” – dr Edyty Kopaczewskiej z US.

W podsumowaniu VIII Zachodniopomorskiego Forum Liderów UTW,  komitet organizacyjny po podsumowaniu ankiet ewaluacyjnych przygotuje tematykę i program spotkania w 2019 roku. Do zobaczenia!

Uczestnicy  z UTW w Golczewie