sierpien2021

28 nowo przyjętych funkcjonariuszy rozpoczęło służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej. W obecności pocztu sztandarowego, orkiestry MOSG i rodzin nowych funkcjonariuszy w Komendzie MOSG w Gdańsku 24 lutego odbyło się pierwsze w tym roku uroczyste ślubowanie.

Słowa roty ślubowania odebrał od nowych funkcjonariuszy kontradm. SG Andrzej Prokopski Komendant MOSG. Przedstawicielka Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG odczytała zasady etyki funkcjonariusza Straży Granicznej, a błogosławieństwa udzielił im kapelan MOSG ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura.

Nowo przyjętych powitał w szeregach formacji kontradm. SG Andrzej Prokopski. Pogratulował wszystkim pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Powiedział, że od chwili ślubowania rozpoczynają odpowiedzialną służbę wymagającą poświęceń oraz wyrzeczeń, ale też służbę, która przyniesie wiele satysfakcji. Komendant MOSG wyraził przekonanie, że nowi funkcjonariusze będą godnie i odpowiedzialnie chronić nienaruszalności polskiej granicy i że złożone ślubowanie stanie się dla nich najwyższą wartością. Zwracając się do rodzin nowych strażników granicznych poprosił o okazywanie im wsparcia, zwłaszcza w początkowym etapie służby.

Teraz nowych funkcjonariuszy czeka nauka w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po niej rozpoczną służbę w swoich macierzystych placówkach i dywizjonach.

Morski Oddział Straży Granicznej w tym roku zamierza przyjąć 75 funkcjonariuszy. Dokumenty aplikacyjne można składać w Komendzie MOSG w Gdańsku oraz w jednostkach Straży Granicznej w Świnoujściu, Rewalu, Szczecinie, Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Władysławowie, Elblągu i Krynicy Morskiej. Informacje na temat naboru zamieszczone są na stronie internetowej oddziału w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”.

O naborze można również porozmawiać, dzwoniąc pod nr 58/524-24-24. Dla usprawnienia rekrutacji powołano koordynatorów do spraw naboru do służby. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256.

źródło:
Fot. Ewelina Biały
kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak
Rzecznik Prasowy