Słowo i życzenia Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego, na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2022.

Umiłowani Bracia i Siostry, zarówno nasi diecezjanie jak też wszyscy Drodzy Goście, którzy tegoroczne Święta Paschalne przeżywacie na szczecińskiej ziemi.

Oto stajemy przy pustym Grobie Jezusa Chrystusa. To, co wydawało się końcem i tragedią, w blasku Zmartwychwstania nabiera nowego, pełnego znaczenia. Przenika i porusza nas wiadomość: Jezus żyje, pokonał cierpienie i śmierć! Zmartwychwstał! Wesoły nam dziś Dzień nastał!

Ta radość opromienia dziś nasze serca i umysły, staje się wyznacznikiem naszej drogi i naszych zmagań. Zmartwychwstały Pan nie pozostawia nas w tej dalszej drodze samych. Już z Krzyża zawierzył nas, jako Wspólnotę Kościoła, swojej Bolesnej Matce – Maryi. Dlatego w tegorocznym świętym Czasie Zmartwychwstania, gdy tak wiele niewinnych serc ludzkich w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, a także w tylu innych miejscach świata, doznaje cierpienia, stajemy wszyscy razem, jako Uczniowie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, jako jedna Boża Rodzina, także w naszym Archidiecezjalnym Wieczerniku. W tym szczególnym Roku Jubileuszowym, z głębi mijających Pięćdziesięciu lat duchowej Drogi Świętego Kościoła Szczecińsko -Kamieńskiego, wołamy jako synowie i córki Maryi, Matki Kościoła:

Matko Miłosierdzia… uproś u Twego Syna łaskę Miłosierdzia dla wszystkich, którzy żyją w grzechu, z dala od Boga; którzy Go obrażają i lekceważą; łamią Jego przykazania i wyśmiewają Jego Naukę, niech zawrócą ze zgubnej drogi, a wtedy – opromienieni blaskiem Chrystusowego Zmartwychwstania – powrócą na drogę dobra, prawdy i życia.

Pociecho migrantów… miej w opiece wszystkich przybyłych na naszą ziemię; uciekających przed przemocą agresora i złem wojny, dotkniętych skutkami grzesznych decyzji ludzi bezbożnych, niech pośród nas otrzymają balsam miłości na wojenne zranienia, ukojenie skołatanych serc, a w świętym czasie Wielkiej Nocy niech poczują, że w tajemnicy Wiary przenika ich Nadzieja i ogarnia Miłość. Niech poczują się jak jedna rodzina Dzieci Boga i dzieci Kościoła.

Królowo pokoju… wyjednaj u twego Syna, Księcia Pokoju, łaskę pokoju dla całego świata, szczególnie w Ukrainie. Niech ustaną tam wszelkie walki i przemoc, niech umilkną wybuchy i zgaśnie ogień zniszczenia; uproś opamiętanie dla zło czyniących, dla siewców gwałtu i śmierci.

Królowo Polski… niech nasza Ojczyzna opromieniona będzie blaskiem Paschalnej Światłości Chrystusa Zmartwychwstałego, niech wszyscy Polacy uznają szczerze Twojego Syna za Pana i Króla, niech wyjdą z mroków grzechu i śmierci, niech budują cywilizację życia i miłości, dobra i piękna, pokoju i szczęścia.

Matko Kościoła… Twój Syn, Zmartwychwstały Bóg, Zwycięzca grzechu i śmierci, cierpienia i łez, beznadziei i smutku, powierzył nas Tobie z wysokości krzyża, uczynił nas Twoimi synami i córkami. Kiedy, jako Kościół Szczecińsko-Kamieński, świętujemy Jubileusz 50-lecia naszej Diecezji, a wraz z całą metropolią także 30-lecie Archidiecezji, pragniemy na nowo zawierzyć się Tobie – naszej Matce i Patronce. Prosimy, abyś jako najlepsza i najczulsza z Matek opiekowała się Świętym Kościołem nad Odrą i Bałtykiem, Ludem wiernym, pozwalając zwyciężać wszystko, co oddziela od Twego Syna, co jest przeszkodą i barierą naszego zbawienia i życia wiecznego w Chrystusie.

Umiłowani!

Na tegoroczny, trudniejszy nieco Czas Paschalny, życzę Wam Mocy, którą może dać tylko Chrystus Zmartwychwstały; Światła, które opromieni każde Wasze działanie; Nadziei, która nigdy w Was nie zagaśnie oraz Miłości, która pomoże Wam przezwyciężyć wszelkie trudności i cierpienia.

W Waszych sercach i na drogach Waszego życia spotkajcie Zmartwychwstałego Pana, który niech będzie teraz i po wszystkie czasy Panem i Królem Waszego życia! Maryja, Ta, która pozostała z Apostołami i czuwała w Wieczerniku, Matka Kościoła, niech także w naszych czasach czuwa nad Kościołem Świętym i wszystkimi swoimi córkami i synami!

Życzę wszystkim Wam błogosławionego świętowania w Bożym Pokoju. 

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie powstał! Alleluja!

/-/ + Andrzej Dzięga     
Arcybiskup Metropolita   
  Szczecińsko-Kamieński