Jak czytamy w piątkowej „Rzeczpospolitej” każdy przedsiębiorca, nawet najmniejszy, będzie musiał co miesiąc składać deklarację i poinformować ZUS o wysokości swojego dochodu (u ryczałtowców przychodu) z działalności gospodarczej. Powód? Na tej podstawie wyliczana będzie wysokość składki zdrowotnej. ZUS wskazuje też, że w deklaracjach należy podać informacje o swojej formie opodatkowania.

Przedsiębiorcy składkę zdrowotną od styczeń 2022 r. zapłacą w wysokości 9 proc. dochodu. U rozliczających się podatkiem liniowym, wyniesie ona 4,9 proc. dochodu. U ryczałtowców będzie uzależniona od wysokości przychodu – przypomina dziennik. Kolejna ważna zmiana dotyczy terminów rozliczenia. Od stycznia 2022 r. na przekazanie deklaracji i opłacenie składek będzie czas do:

* 5. dnia następnego miesiąca – jednostki i zakłady budżetowe,

* 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy posiadający osobowość prawną (np. spółdzielnie, stowarzyszenia, fundacje, urzędy gminy),

* 20. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy składek.

ZUS informuje również, że składki zdrowotnej zapłaconej w przyszłym roku nie odliczymy już od podatku. Dotyczy to też składki za grudzień 2021 r. opłaconej w styczniu 2022 r. Dlatego, jeśli zależy nam na odliczeniu, trzeba pospieszyć się z przelewem do ZUS. Składka zdrowotna nie jest kosztem uzyskania przychodów – przypomina ZUS, ale można ją uwzględnić w tzw. dodatkowym zwrocie ulgi na dzieci, gdy zabraknie podatku do jej wykorzystania – czytamy w „Rzeczpospolitej”.