Pilnie odkupię ogrodzenie tymczasowe budowlane, kompletne z słupkami lub samą siatkę.
tel. 783281139