6 lutego br. w „Dworku Wolińskim” odbyło się spotkanie podsumowujące kończącą się kadencję. Jeszcze w tym miesiącu przeprowadzone zostaną wybory w 30 Sołectwach Gminy Wolin.

Burmistrz Ewa Grzybowska razem z zastępcą podziękowali Sołtysom za aktywność, cierpliwość i pracę na rzecz Mieszkańców Sołectw i Gminy Wolin.  Podczas spotkania omówiono również harmonogram wyborów, kwestię grantów sołeckich oraz pozostałych konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Jak zawsze przy takiej okazji, nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia. 

źródło:
UM w Wolinie