Rada Miejska w Dziwnowie w trakcie ostatniej sesji wyraziła zgodę na dołożenie 600 tysięcy złotych do planowanej przebudowy ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej. Co ciekawe, informacja o takiej sesji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej tydzień po fakcie, a dodatkowo w dniu ogłoszenia informacji z otwarcia ofert na przebudowę, w której po raz kolejny najniższą kwotę na wykonanie zadania złożyła firma Ekol z Dziwnówka. 

Przebudowa ulic Zaułek oraz ulicy Kamieńskiej to wyczekiwana od dłuższego czasu inwestycja. Ma pojawić się kostka brukowa, fontanna, zegar słoneczny oraz ławki, leżaki i nasadzenia roślinne. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego. Gmina Dziwnów pierwotnie zdecydowała, że przeznaczy na to zadanie 1,4 mln złotych. Niestety po pierwszym rozstrzygnięciu, najtańsza oferta  przekraczała przeznaczoną przez samorząd kwotę o blisko 600 tysięcy złotych. 

To nie pierwszy przypadek w tej kadencji, kiedy gmina musi sporo dokładać do ofert składanych przez potencjalnych wykonawców. Tak było z promenadą w Międzywodziu czy parkiem w Dziwnowie. 15 stycznia zastępca burmistrza unieważnił przetarg i wszystko wskazywało na to, że gmina ogłosi kolejne zamówienie z założoną kwotą 1,4 mln złotych.

Tak się jednak nie stało, bo 24 stycznia w sali Urzędu Miejskiego odbyła się tzw. nadzwyczajna sesja zwołana na wniosek Burmistrza Grzegorza Jóźwiaka. Jedynym jej punktem było zwiększenie kwoty na inwestycję w Dziwnówku o 600 tysięcy złotych. Co ciekawe informacja o zwołaniu sesji pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej tydzień po jej odbyciu, w dniu, w którym dokonano drugiego otwarcia ofert na planowaną inwestycje. 

Dlaczego o sesji poinformowano społeczeństwo za pośrednictwem BIP dopiero tydzień po fakcie? Czy nie złamano w ten sposób zapisu statutu uchwalonego 24 stycznia 2014 r. zgodnie z którym „informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady i jej komisji podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz w sołectwach na terenie Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).”. Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dziwnowskiego magistratu.

Nie zmienia to faktu, że wczoraj (30.01) w Biuletynie Informacji Publicznej oprócz zaległej informacji o obradach na których zapadła decyzja o przeznaczeniu dodatkowych 600 tysięcy złotych na inwestycje pojawiła się informacja z otwarcia drugiego przetargu na przebudowę ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej. Tu po raz kolejny najniższą ofertę złożyła firma EKOL Bogdana Kokolusa. Okazuje się, że dołożone 600 tysięcy to za mało, bo oferta znów przekracza przeznaczoną przez zamawiającego kwotę o ponad 60 tys. złotych.

Czy w związku ze złamaniem statutu, uchwała podjęta na sesji 24 stycznia 2018 roku jest ważna? Czy XXXIX posiedzenie Rady Miejskiej było sesją na której podejmowano prawomocne uchwały czy spotkaniem przy kawie? Na to pytanie, będą musiały odpowiedzieć służby prawne wojewody.