Na sensacyjne odkrycie natrafili w trakcie prowadzonych prac archeologicznych przy ulicy Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim pan Mariusz Polewczyński i pan Jacek Ukowski – członkowie Stowarzyszenia im. Św. Korduli. Odnaleźli oni fragment średniowiecznej ołowianej bulli papieża Innocentego.

Zachowała się połowa bulli. Na rewersie pierwotnie umieszczone było przedstawienie dwóch apostołów i napis kapitułą SPASPE – zachował się jedynie wizerunek św. Piotra, natomiast na awersie imię papieża, niestety zachowało sie tylko kilka liter napisu uncjalnego IN (NO)/CE(NTIIUS)/PP ( nie zachowały się rzymska cyfra).

Zaskoczyło nas miejsce odkrycia bulli, na którą natrafiono ok. 4 metrów od budynku po byłym browarze Voerkeliusów. Prawdopodobnie ziemia, w której odkryto zabytek została nawieziono z innego miejsca. Należy przypomnieć, że jest to drugi zabytek tego typu odkryty w naszym mieście. W 2020 roku pani Kinga i Jolanta Igras natrafiły na ołowianną bullę papieża Benedykta XIII (1334-1342)wskazuje Grzegorz Kurka realizujący nadzór z ramienia Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Na terenie kraju odkryto tylko kilkanaście tego typu zabytków i uchodzą one za wyjątkowe, m.in. zostały odkryte w Gdańsku na terenie Starego Miasta, Kołbaczu na terenie opactwa, Krakowie na Wawelu, Poznaniu na Ostrowie Tumskim, Grodnie na zamku, Wrocławiu na Nowym Targu

W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować odkrywcom jak i całemu Stowarzyszeniu im. Św. Korduli za wieloletnią współpracę w odkrywaniu śladów przeszłości Ziemi Kamieńskiej – mówi Grzegorz Kurka.