Takiego odkrycia z pewnością nikt się nie spodziewał! Podczas spaceru, wzdłuż rowu melioracyjnego w miejscu obecnie prowadzonych prac rekultywacyjnych pan Michał Mączka natrafił na nietypowe znalezisko. Był nim toporek sprzed kilku tysięcy lat!

Mieszkaniec Międzywodzia o odkryciu przez niego cennego zabytku poinformował Grzegorza Kurkę z Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Obiekt znajdował się przy nabrzeżu jachtowym w Międzywodziu.

– Jest to rogowy toporek, datowany wstępnie na okres późnego mezolitu i początek neolitu czyli na okres sprzed 9-7 tysięcy lat. Toporek znaleziony został na urobku pochodzącym z pogłębiania nabrzeża na rzece Dziwna na wysokości Dziwnowa – mówi Grzegorz Kurka.

Toporek został wykonany z podstawy pnia poroża. Ma 12 cm długości i waży około 250 gram.

– W imieniu Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej chciałbym podziękować panu Michałowi za przekazanie tego cennego zabytku. O odkryciu poinformowany zostanie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie – podkreśla Grzegorz Kurka.