Chciał budować halę za miliony, w jego ocenie Gmina Wolin nigdy nie będzie miejscowością turystyczną, przy ważnych głosowaniach wstrzymuje się od głosu albo jest przeciw (rzadko kiedy „za”). Jest zawsze tam gdzie można ugrać kilka politycznych punktów jednak nie zawsze wychodzi mu to najlepiej. Okazuje się bowiem, że Sekretarz Gminy Świerzno, były radny Rady Powiatu, a obecnie Gminy Wolin nie zna podstawowych przepisów o samorządzie Gminnym.

Okazuje się, że nawet tak ważna sprawa jak kwestia budowy problematycznego zakładu recyklingu odpadów budowlanych może służyć jako miejsce do prowadzenia politycznej pyskówki. Udowodnił to radny Waldemar Dubrawski, który próbował obnażyć brak działania Burmistrz Wolina w aspekcie zwołania sesji Rady Miejskiej na której miałoby dojść do spotkania radnych, mieszkańców z potencjalnym prywatnym inwestorem.

Zamiast błysku wyszedł na jaw brak podstawowej wiedzy o działaniu samorządu. Sekretarz Gminy Świerzno najwyraźniej nie wie, kto zwołuje sesje Rady Miejskiej! – Wniosek o sesję nadzwyczajną złożyła grupa radnych na prośbę Mieszkańców. Dzisiaj, zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym minął termin jej zwołania. Czy Pani rolą nie jest przypadkiem to, że zamiast w ustawowym terminie będzie ona dopiero po 14 dniach, a nie jak powinno być w ciągu 7? No tak, urlop może okazać się przeszkodą a Mieszkańcy mogą poczekać. A ustawowe terminy? Komu to potrzebnepróbował brylować Waldemar Dubrawski atakując Burmistrz Wolina. 

Ewa Grzybowska, nie pozostała dłużna, reagując w stanowczy sposób, a do tego obnażając braki w wiedzy o działaniu samorządu, które raczej nie przystojną sekretarzowi Gminy. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym to nie zadaniem Burmistrza a Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady oraz prowadzenie jej obrad.

Panie Radny, naprawdę sprawa jest tak poważna, że mógłby Pan sobie darować tego typu uszczypliwości. Zgodnie z ustawa zwoływanie obrad Rady Miejskiej nie leży ani w moim obowiązku, ani zakresie kompetencji. Jako wieloletni radny oraz sekretarz powinien Pan wiedzieć, że wniosek o sesje składa się do Przewodniczącego Rady, a nie Burmistrza. To ten pierwszy wyznacza termin i kieruje pracami Rady Miejskiejnapisała Burmistrz Wolina.

Waldemar Dubrawski, który kontroluje pracę świerznowskich urzędników nie wie również, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 marca 2012 r. sygn. Akt I OSK 2296/11 wskazał, że termin określony w art. 20 ust. 3 u.s.g. ma charakter instrukcyjny, a u.s.g. nie przewiduje żadnych skutków prawnych w przypadku zwołania sesji w terminie późniejszym. Również Statut Gminy Wolin nie zawiera odrębnych regulacji w zakresie terminu.