28 lipca w trakcie sesji Rady Miejskiej w Wolinie odbędzie się spotkanie zainteresowanych stron dotyczące planowanej przez prywatnego inwestora budowy zakładu recyklingu odpadów budowlanych. To efekt rozmów, jakie w ostatnich dniach odbyły się pomiędzy Burmistrzem Wolina wraz przedstawicielami Urzędu Miejskiego, a Mieszkańcami. Oprócz sesji, w przyszłą środę Mieszkańcy organizują również w tej sprawie protest, przeciwko planom prywatnego inwestora. Na sesję zaproszony również został przedsiębiorca.

Wszystko rozpoczęło się kilka dni temu, kiedy to na jednej z działek nieopodal osiedla domków jednorodzinnych w Wolinie stanęła waga. Jak się okazuje, miał to być element zakładu recyklingu odpadów budowlanych, który planował w tym miejscu usytuować jeden z prywatnych inwestorów. To wzbudziło sprzeciw mieszkańców, którzy protestują przeciwko powstaniu tego typu inwestycji.

Dostrzegając problem oraz powagę sytuacji, na zaproszenie Burmistrz Wolina, doszło do serii spotkań pomiędzy przedstawicieli magistratu i protestującymi mieszkańcami. Mieszkańcy spotkali się także z Radnymi w dniu 19 lipca. W trakcie spotkań wyjaśniono, że propozycja utworzenia zakładu wyszła od inwestora, który złożył wymagane prawem dokumenty. Są one obecnie analizowane przez urzędników.  Magistrat wysyła w tej sprawie jasny komunikat, zgodny z linią protestujących co do braku akceptacji dla tego typu inwestycji we wskazanej przez inwestora lokalizacji.

Szanowni Państwo, chciałbym sprostować rozpowszechniane i nieprawdziwe informacje, jakoby Gmina Wolin wydała już jakiekolwiek decyzje związane z planowaną przez prywatnego inwestora budową zakładu recyklingu odpadów budowlanych. Nie jest również prawdą, aby Gmina „Pozyskała inwestora, który miałby sprowadzać odpady z Danii i Szwecji”. Samorząd nie był inicjatorem obecności oraz kierunków działania prywatnej osoby. Stanowisko urzędu w tej sprawie jest tożsame z tym prezentowanym przez Mieszkańców – nie ma zgody na powstanie tego typu zakładu we wskazanym miejscu. W ostatnim czasie odbyliśmy szereg spotkań z protestującymi mieszkańcami. Wielogodzinne rozmowy dały nam jasny obraz sytuacji. Tak samo jak Państwo nie wyobrażamy sobie, aby w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnym powstał uciążliwy dla społeczeństwa zakład czytamy na Facebookowym profilu Burmistrz Wolina.

Podczas ostatniego 2,5 godzinnego spotkania zdecydowano także o zaproszeniu inwestora na spotkanie z radnymi i mieszkańcami. Miałby on przedstawić swoje stanowisko oraz plany działania na najbliższej sesji – 28 lipca o godzinie 11.