Sekretarz Emilia Szczeblewska żegna się ze swoim stanowiskiem.