Sejm zaakceptował zmianę dowodów osobistych. Zgodnie z nowymi regulacjami UE nowe dokumenty tożsamości będą zawierać także odciski dwóch palców. Nowe dowody mają obowiązywać od sierpnia.

Sejm zagłosował prawie jednogłośnie w sprawie nowych dowodów osobistych. Przeciw było 14 posłów (wszyscy obecni posłowie Konfederacji, jeden poseł PO i trzy posłanki PiS). Regulacje wprowadzą do e-dowodów drugą cechę biometryczną – dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwszą cechą, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, jest wizerunek twarzy. Odciski palców nie będą pobierane od dzieci poniżej 12. roku życia.

Zmiany dotyczące dowodów osobistych wynikają z konieczności dostosowania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia 2021 roku. Projekt został przyjęty już w lutym. Zmiany mają głownie na celu ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

W sierpniu zmianie ulegnie także wygląd dowodów. U osób poniżej 12. roku życia zostanie uzupełniona o podpis posiadacza, przy czym nie będzie dotyczyć to tych, którzy takiego podpisu złożyć nie mogą.

Nowy wzór dowodu poza polem na podpis u dołu na awersie dokumentu, uzupełniony też zostanie o oznaczenie państwa (PL) na tle flagi UE w prawym górnym rogu, co spowoduje przesunięcie się oznaczenia informującego, że dokument zawiera chip. Na rewersie natomiast zmieni się napis „Numer dowodu osobistego” na „Seria i numer dokumentu”.