22 marca 2018 roku o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach odbędzie się prezentacja zaadaptowanych fragmentów książki pt. „Ścieżka obok drogi” o życiu  Marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa poetki i tłumaczki Kazimiery Iłłakowiczówny, w wykonaniu znakomitej aktorki Ewy Dałkowskiej z oprawą muzyczną Andrzeja Janaszki, który wystąpi zamiast Janusza Bogackiego. Wspomnienie o Józefie Piłsudskim przypada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to zapis z okresu, kiedy poetka pracowała w Ministerstwie Spraw Wojskowych i była osobistą sekretarką Marszałka. We wspomnieniach został on ukazany jako wielki mąż stanu, ale także jako zwykły człowiek. Jest jednym z założycieli niepodległej Polski i wielkim patriotą. „Ścieżka obok drogi” została wydana dwukrotnie, przed wojną w latach 1938 – 1939 i później dopiero w 1989 roku.

Ewa Dałkowska jest aktorką teatralną  i filmową. Występuje na deskach Teatru Nowego w Warszawie. W swoim dorobku ma także wiele ról filmowych i telewizyjnych. Bierze udział w przeglądach piosenki  min. we Wrocławiu, przygotowuje własne recitale i spektakle. Jest wykładowcą Akademii Dobrych Obyczajów, w której czynny udział biorą również min. Teresa Lipowska, Eugenia Herman czy Leszek Miodek. Andrzej Janaszek jest laureatem II Nagrody II Konkursu Pianistycznego im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy w 1986 r. Koncertuje w najważniejszych ośrodkach artystycznych w kraju i za granicą, m.in.: Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Szczecińskiej, Filharmonii im. Herberta Von Karajana w Berlinie, Konserwatorium Muzycznym w Bolzano i w Japonii. W latach 90. XX wieku współtworzył i uczestniczył w działalności kabaretu „Piwnica przy Krypcie” w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Po spotkaniu odbędzie się rozmowa z aktorką. Każdy uczestnik spotkania otrzyma audiobook w prezencie. Wydarzenie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Międzyzdroje. Organizatorami są Międzyzdrojskie Stowarzyszenie „Rodzina” i Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyzdrojach.